• darkblurbg

De Senaat

Het Cadettencorps is samengesteld uit een Senaat, middenkaderverenigingen, Senaatscommissies en onderverenigingen.

De Senaat is het hoogste bestuursorgaan van het Cadettencorps. De Senaat is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van het Corps en houdt zich voornamelijk bezig met beleid, zowel op korte als lange termijn. De algemene taken van de Senaat zijn onder andere het organiseren van Corps-brede activiteiten en het behartigen van de belangen van het Cadettencorps en haar leden zowel intern als extern. Verder houdt zij onder andere de planning en  financiën bij, plus vervult zij een belangrijke rol met de Chef du Protocol in het bewaken en behouden van tradities, waarden en normen.

De Senaat bestaat uit een Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, het 1e Lid, het 2e Lid en een Chef du Protocol. 

Middenkaderverenigingen

Onder de Senaat vallen de middenkaderverenigingen. Deze verenigingen zijn verantwoordelijk het uitvoeren en uitdragen van het door de Senaat gestelde beleid. Zij hebben een sturende rol binnen het Corps. Voorbeelden van middenkaderverenigingen binnen het Corps zijn: het Cadetten Sociëteitsbestuur, welke onder andere de Corpsruimtes beheert, de Sportcommissie, die zorg draagt voor alle sportverenigingen, At World's End, belangenbehartiger voor de cadetten studerend in Den Helder en de Assautcommissie, die jaarlijks het oudste en traditionele cadettenfeest organiseert.

Onderverenigingen

Verder zijn er nog onderverenigingen. Deze vallen onder de middenkaders. Zij zijn dagelijks actief binnen het leven op de KMA.

Naast de Senaat en haar verenigingen kent het Corps een systeem van Corpsfamilies die vele jaren terug gaan, waarin nieuwe Corpsleden in een familie komen van zowel cadetten als alumni van het Cadettencorps en de KMA.

Organogram van het Cadettencorps