Ontstaan van het Cadettencorps

Op 23 november 1879 vond de opening van de Cadettensociëteit aan de Grote Markt 17 in Breda plaats. Door de strenge tucht die heerste op de KMA hadden de cadetten behoefte aan een ruimte buiten de KMA om te kunnen ontspannen. Er volgde een periode van verschillende besturen van de sociëteit en al snel ontstond een Senaat. De Senaat zou, evenals als de Senaten van de (studenten-) corpora, de sociëteit en alle activiteiten van cadetten aansturen. Niet alle Senaten hielden stand maar in 1898 werd voor de derde keer een Senaat gekozen en deze had succes. Sinds die tijd kent men een vrijwel onafgebroken periode van Senaten als bestuur van het Cadettencorps. Het jaar 1898 wordt dan ook gezien als het oprichtingsjaar van het Cadettencorps. De sociëteit in de stad is verdwenen en het Corps heeft nu eigen ruimtes op de KMA. Ook het karakter van het Corps is sinds die tijd veranderd. Nu staat naast gezelligheid het ontwikkelen van leidinggevende en organisatorische capaciteiten en planningsvaardigheden centraal. Daarnaast is het een voedingsbodem van contacten, die in het latere functioneren als officier onmisbaar zijn. Het Corps is daarom essentieel tijdens de opleiding voor de cadetten die later als officier in de Koninklijke Land- of Luchtmacht dan wel de Koninklijke Marechaussee gaan functioneren.