• darkblurbg

Het Cadettencorps

Het Cadettencorps is, sinds haar officiële oprichting in 1898, de vereniging voor en door aspirant-officieren (cadetten) van de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee gehuisvest op de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Het Cadettencorps zorgt voor de nodige ontspanning, het brengt saamhorigheid en kameraadschap onder de leden en brengt hen de waarden en normen bij die zij moeten bezitten als officier in de Nederlandse Krijgsmacht. Bovendien biedt het Corps de mogelijkheid mensen, zowel intern als extern, te leren kennen. Daarnaast biedt het Corps de cadet de gelegenheid bestuursfuncties te vervullen om zo hun organisatorische en leidinggevende capaciteiten te ontwikkelen. Het Cadettencorps vervult verder tegenwoordig een belangrijke rol in de persoonsvorming tot officier, vandaar dat het, in tegenstelling tot toen het werd opgericht, samenwerkt en verbonden is met de opleiding aan de KMA.

Het Cadettencorps is samengesteld uit een Senaat, middenkaderverenigingen, Senaatscommissies en onderverenigingen.

De Senaat is het hoogste bestuursorgaan van het Cadettencorps. De Senaat is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van het Corps en houdt zich voornamelijk bezig met beleid, zowel op korte als lange termijn. De algemene taken van de Senaat zijn onder andere het organiseren van Corps-brede activiteiten en het behartigen van de belangen van het Cadettencorps en haar leden zowel intern als extern. Verder houdt zij onder andere de planning en  financiën bij, plus vervult zij een belangrijke rol met de Chef du Protocol in het bewaken en behouden van tradities, waarden en normen.

Voorbeelden van andere besturen binnen het Corps zijn: het Cadetten Sociëteitsbestuur, welke onder andere de Corpsruimtes beheert, de Sportcommissie, die zorg draagt voor alle sportverenigingen, At World's End, belangenbehartiger voor de cadetten studerend in Den Helder en de Assautcommissie, die jaarlijks het oudste en traditionele cadettenfeest organiseert.

Naast de Senaat en haar verenigingen kent het Corps een systeem van Corpsfamilies die vele jaren terug gaan, waarin nieuwe Corpsleden in een familie komen van zowel cadetten als alumni van het Cadettencorps en de KMA.

Agenda

Datum Activiteit

Maatschappelijke Corpsdag 2018

Lees meer

Sandhurst 2017

Lees meer